Aktuella upphandlingar

Publicerad 7.10.2021 15:04 | Uppdaterad 7.10.2021 15:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 2.11.2021 00:01

Geta kommun begär in anbud gällande avfall; fastighetsnära hämtning från kommunens fastigheter samt transport och sluthantering från återvinningscentralen.

Anbudshandlingar och mer information finns på kommunens sida på webbplatsen e-avrop.com/geta/Default.aspx under aktuella upphandlingar.