Övrig kommunal information

Under Övrigt (underrubriker till vänster) hittar du bl.a. det kommunala infobladet Getabladet. Här finns också information om aktuella skeenden i kommunen.

 

10 korta fakta om Geta

 

Invånare: Ej nya uppdaterade siffror ännu i Januari 2020!


Yta, typ: 188 km2, skärgård, omväxlande med höga berg, djupa skogar och öppna jordbrukslandskap.


Läge:  35-40 km norr om Mariehamn (väg 4), nordligaste kommunen på fasta Åland.


Skatt: ? % inkomstskatt, ingen fastighetsskatt för permanentbebodda byggnader.


Service:  Skola (åk 1-6), daghem, bibliotek, äldreboende, hyresbostäder, post mm.


Näringsliv: Servicenäringar (t ex café, restaurang, hotell, stugby, butik, bygg, hantverk), jordbruk (äppel, boskap mm)


Kommunfullmäktigeordförande: Gun-Britt Lyngander 


Kommunstyrelseorförande: Ingvar Björling  


Kommundirektör: Gustav Blomberg 

 

Ifall det är någonting du saknar i informationsväg rörande Geta kommuns hemsida, eller ifall du har frågor, funderingar eller synpunkter på innehållet eller den kommunala verksamheten, klicka här (e-post till kansliet).