Kontakt

 

Kommunkansliet

Kommundirektör
Gustav Blomberg (mån-tor)

018-359 524

e-post
Ekonom
Sandra Elmén
018-359 521 e-post

Byråsekreterare
Barbro Jansson 

018-359 520

e-post

Kommuntekniker
Pontus Flink (mån-tis)  

 

018-359 522

0457-3448370

e-post
Byggnadsinspektör
Trygve Packalén (mån-tis)
018-359 523 e-post

Fastighetsskötare
Erik Jansson

 

0457-5244073

 

 

 

Daghemmet Kotten

Daghemsföreståndare
Leila Moudanib
018-49330 e-post
 
Fax 018-49390
Adress Gamla byvägen, 22340 Geta
  

Geta skola

Skolföreståndare
Marianne Häggblom
018-49350 e-post
Lärarrum 018-49355 e-post

Fax 018-49390
Adress Getavägen 2115, 22340 Geta

  
Norra Ålands högstadiedistrikt

Skoldirektör
Cecilia Johansson
018-431225 e-post
Ekonomichef
Seija Säike
018-431226  e-post
Byråsekreterare
Barbro Malmlund-Sundblom
018-431227 e-post

Fax 018-431223
Adress Skolvägen 4, 22410 Godby

 
Centralköket

Bespisningschef
Anne-Gun Eklund
018-49360 e-post

Fax 018-49390
Adress Getavägen 2115, 22340 Geta

  
Biblioteket

Bibliotekssekreterare
Helena Nyback

018-49351 e-post

Fax används ej
Adress Getavägen 2115, 22340 Geta
  

Socialkansliet

Socialchef
Paulina Eklund

018-431 530 (vardagar kl 9-10) e-post
Socialarbetare
Malin Björklund
018-431 534 (vardagar kl 9-10)
Socialhandledare
Maria Gröndahl
018-431 532 (vardagar kl 9-10)

Fax 018-431 539
Adress Skolvägen 2, 22410 Godby

   
Äldreboendet Hemgården

Äldreomsorgsledare
Agneta Finckenberg-Eriksson

018-49340 e-post
 
Fax 018-49390
Adress Hemgårdsvägen, 22340 Geta

 
Byggnadskansliet

Byggnadsinspektör
Trygve Packalén

018-359 523

e-post
 
Fax
Adress   Gamla byvägen 62, 22340 Geta

Norra Ålands branddistrikt

Brandchef
Lennart Johansson
018-329 132 e-post
Brandinspektör
Henrik Olofsson      
018-329 175 e-post

Fax 018-329 112
Adress Godbyvägen 448 PB 2, 22151 JOMALA

 

Sotare för Geta och Saltvik

Per-Olof Mattsson            018-31587, 0400-529 251

 
Lantbrukskansliet

Lantbrukssekretare
Lena Roos-Clemes             
018-431 540 e-post
Lantbrukskanslist
Michaela Karlsson
018-431 541 e-post
 
Fax 018-431519
Adress Skolvägen 2, 22410 Godby

Vi finns här,

klicka för karta

 

Kommunkansliet

gamla ÅAB huset

i Vestergeta by

håller öppet:

 

Mån-tor kl 9:00-15:00,

lunch ca 11:00-12:00,

fre stängt.

 

Tel +358(0)18-49300

E-post till kansliet: info[at]geta.ax 

 

Getavägen 2115

AX-22340 GETA

 

E-post till tjänstemän på kommunkansliet samt föreståndare:

fornamn.efternamn[at]geta.ax

(utan å,ä,ö)

E-post till tjänstemän vid det gemensamma socialkansliet i Finström:

fornamn.efternamn[at]finstrom.ax   

(utan å,ä,ö)