Handikappservice

Handikappservice beviljas utgående från Lag om service och stöd p.g.a. handikapp. Till handikappservice hör t.ex. stödpersonsverksamhet, utbetalning av bidrag för omändringsarbeten i hemmet och färdtjänstresor.

Mer information om kommunens handikappservice hittar du på socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida. Du kopplas direkt dit om du klickar här.

Klicka här om du vill läsa mer om färdtjänst.