Nämnd och förvaltning

Geta kommun har en  byggnadsteknisk nämnd där byggnadsinspektören är föredragande. Byggandsnämnden handhar frågor gällande bl.a. byggnadslov och markplanering. Nämnden handhar också de tekniska ärendena. De tekniska ärendena förbereds av kommunteknikern men föredras av byggnadsinspektören utifrån förslag från kommunteknikern.

 

Byggnadstekniska nämnden f om. 1.1.2018

Ordinarie Ersättare
Yngve Österlund ordf Kenny Bergman
Johanna Wendelin-Dahlblom, vice John Carlsson
Diana Nurmi Gun-Britt Lyngander
Kim Björling Ingvar Björling
Anna Carlsson Jenny Stara


 

 

Kontakt

Kommuntekniker

Tel. 018-359 522

 

Byggnadsinspektör
Tel. 018-359 523

 

 Adress:

Getavägen 2115 AX-22 340 GETA

Tel.tid mån-ti 9:00-11:00