Kommunfullmäktiges protkoll 5/2020 publicerat

12:42 30.10.2020

Kommunfullmäktiges protokoll 5/2020 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, från mötet den 28.10.2020 finns på kommunkansliet för påseende från och med 29.10.2020. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 30.10.2020 och från och med detta datum räknas besvärstiden.