Kommunstyrelsen protkoll 8/2020 publicerat för påseende

10:30 07.10.2020


Kommunstyrelsens protokoll 8/2020 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 8.10.2020. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 8.10.2020 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.