Ändring av Vattenanslutningsvillkor.

12:36 03.09.2020

 

Ändringen av vattenanslutningsvillkoren togs upp som ett ärende i Kommunstyrelsen på deras möte 26 augusti 2020, Ärendet fick § nr: 102

Om ni vill ta del av och läsa vidare om ändringarna så klicka här:

Ni kan även ta kontakt med kommundirektör Gustav Blomberg för ytterligare detaljerad information, ärendet togs även upp år 2019 i Byggnadstekniska nämnden. Ärende § 98/28.10.2019

Geta Kommunkansli

03.09.2020