Gemensamma lantbruksnämnden.

12:13 17.03.2020

 

Nu har samtliga samarbetskommuner utsett sin representant inklusive ersättare, till den gemensamma lantbruksnämnden för perioden 2020 - 2023.

Om ni går till rubriken övrigt på hemsidan, och sedan klickar vidare på lantbruksärenden, så ser ni namnen på varje kommuns ledamot och ersättare.

 

Geta kommun.