VALRESULTAT I KOMMUNALVALET

12:44 24.02.2020

Geta kommuns centralvalnämnd har fastställt valresultatet i kommunvalet av den 20.10.2019.

Till ordinarie medlemmar i kommunfullmäktige för åren 2020-2023 har invalts följande personer:

Namn                                Yrke:                             Röster
Lyngander Gun-Britt           Köpman                          50 st

Dahlblom Dan-Johan          Civilekonom                     34 st 

Berndtsson Kjell                 Systemarkitekt                24 st

Björling Ingvar                   Företagare                      24 st

Sjöblom Mats                     Lantbrukare/Entreprenör  19 st

Nyberg Pernilla                   Företagsekonom              18 st

Andersson Camilla              Föreståndare                  17 st

Samuelsson-Carlsson,   

Marie-Louise                      Barnskötare                     14 st

Henriksson Gunnel              Pensionär                        13 st

Suppleanter är: 
Björling-Karlsson Sanne     Närvårdare                       12 st
Sundberg Tomas               Företagare                        12 st
Mattfolk Madeleine            Lantbrukare                       5 st
Lindström Diana               Friskvårdskonsulent            5 st
Sjöström Camilla              Närvårdare/Jordbrukare      5 st
Hovland Karl-Gunnar         Mejeriarbetare                   2 st

 

Alla invalda tillhör Getalistan 

 

Centralvalnämnden i Geta kommun