Kommunfullmäktiges protokoll 1/2019 publicerat för påseende

10:27 31.01.2019

Kommunfullmäktiges protokoll 1/2019 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 31.1.2019. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 31.1.2019 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.