BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDER

03:43 05.12.2018

Byggnadstekniska nämnden sammanträder på kommunkansliet, tisdagen den 11 december 2018 kl: 19.00

Ni kan ta del av ärendena genom att läsa föredragningslistan här: