BTN, Nämndens Protokoll 8/2018 Publicerat för Påseende.

09:37 07.11.2018

Byggnadstekniska nämndens protokoll 8/2018 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 07.11.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.