Kommunstyrelsen protkoll 13/2018 publicerat för påseende

08:00 10.10.2018

Kommunstyrelsens protokoll 13/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 10.10.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 10.10.2018 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.