Upphandling av lätt eldningsolja

03:16 07.09.2018

Beskrivning av upphandlingen
Leverans med tankbil av lätt eldningsolja till beställande enheter inom Geta kommun.

Upphandlingens omfattning
Den totala årsvolymen uppskattas till 40 000 liter eldningsolja av sommarkvalitet. Volymen baseras på ett genomsnittligt uppköp av eldningsolja under tidigare år och ska endast uppfattas som riktgivande.

Beställarna av eldningsolja i Geta kommun förbehåller sig rätten att endast uppköpa det faktiska behovet och den kvalitet (bio/sommar) som uppstår under kontraktstiden.

Upphandlingsförfarande
Valt upphandlingsförfarande är öppet förfarande och avser möjlighet till att avge delanbud.

Sista anbudsdag
Anbud skall vara den upphandlande enheten tillhanda senast 08.10.2018 kl 15:00. Anbud som inkommer för sent kommer inte att prövas oavsett orsak.

Anbudet skall inlämnas per post i slutet kuvert. Kuvert skall märkas ”Anbud eldningsolja”. Observera att endast anbud som lämnats in per post till nedanstående adress beaktas:

Geta kommun
Tekniska kansliet
Upphandlingsledare Pontus Flink
AX-23400 Geta, Åland.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Samtliga upphandlingsdokument i upphandlingen distribueras elektroniskt via upphandlinsannonsens webbsida d.v.s. denna webbsida.

Förfrågningsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar som per sista anbudsdag ligger i upphandlingsannonsen på http://www.geta.ax Anbudsgivare ska före anbudets inlämnade själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits.

Förteckning över förfrågningsunderlag (upphandlingsdokumenten) Förfrågningsunderlaget omfattar:
Krav och anbudsföreskrifter
• Bilaga 1 Avtalsförslag
• Bilaga 2 Svarsformulär
• Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget – ”Frågor och svar”

Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits. Samtliga dokument/filer kommer finnas publicerade på Geta kommuns hemsida
(www.geta.ax)