ANBUDSFÖRFRÅGAN - Brännbart-, Grovavfall samt återvinnignsmaterial

12:01 07.09.2018

Geta kommun inbjuder härmed intresserade entreprenörer att delta i upphandlingen av transport och sluthantering av avfall enligt renhållningslagen (hushållsavfall och deponi/grovavfall) samt återvinningsmaterial från kommunens verksamheter samt återvinningscentral.

Entreprenaden omfattar inte farligt avfall, däck eller fastighetsnära hämtning till privata fastigheter utanför kommunens verksamhet.

Upphandlingen görs i form av ett öppet förfarande. Upphandlingens värde beräknas understiga Europeiska kommissionens fastställda tröskelvärde för varu- och tjänsteupphandling.

Anbudet innehåller följande delar:

·        Anbudsförfrågan

·        Bilaga 1, Prislista och godkännande av anbud

·        Bilaga 2, ESPD-blankett

·        Bilaga 3, Beräkning av lägsta uppskattad totalkostnad per fyra veckors period

För att anbudsgivaren ska kunna kvalificeras och anbudet kunna utvärderas ska anbudet innehålla de uppgifter som beskrivs i avsnitt 4.

Avtalet tecknas från och med 1.1.2019 till och med 31.12.2020, med option på ett år till.

 

Frågor ska skickas med e-post till gustav.blomberg(a)geta.ax senast 26.9.2018 kl 15:00. Svar på frågorna kommer senast 1.10.2018 på kommunens hemsida. Frågor efter tidsfristen besvaras ej.

 

 

Anbud ska ha kommit till Geta kommun tillhanda senast 8.10.2018 kl 15:00

 

Anbudsförfrågan hittar du här

Bilaga 1 - Prislista och godkännande av anbud hittar du här

Bilaga 2 - ESPD hittar du här

Bilaga 3 - Beräkningarna hittar du här