ANBUDSFÖRFRÅGAN - Brännbart-, Grovavfall samt återvinnignsmaterial

12:01 07.09.2018

Geta kommun inbjuder härmed intresserade entreprenörer att delta i upphandlingen av transport och sluthantering av avfall enligt renhållningslagen (hushållsavfall och deponi/grovavfall) samt återvinningsmaterial från kommunens verksamheter samt återvinningscentral.

Entreprenaden omfattar inte farligt avfall, däck eller fastighetsnära hämtning till privata fastigheter utanför kommunens verksamhet.

Upphandlingen görs i form av ett öppet förfarande. Upphandlingens värde beräknas understiga Europeiska kommissionens fastställda tröskelvärde för varu- och tjänsteupphandling.

Anbudet innehåller följande delar:

·        Anbudsförfrågan

·        Bilaga 1, Prislista och godkännande av anbud

·        Bilaga 2, ESPD-blankett

·        Bilaga 3, Beräkning av lägsta uppskattad totalkostnad per fyra veckors period

För att anbudsgivaren ska kunna kvalificeras och anbudet kunna utvärderas ska anbudet innehålla de uppgifter som beskrivs i avsnitt 4.

Avtalet tecknas från och med 1.1.2019 till och med 31.12.2020, med option på ett år till.

 

Frågor ska skickas med e-post till gustav.blomberg(a)geta.ax senast 26.9.2018 kl 15:00. Svar på frågorna kommer senast 1.10.2018 på kommunens hemsida. Frågor efter tidsfristen besvaras ej.

 
Inga frågor har inkommit inom utsatt tid (27.9.2018)
 

Anbud ska ha kommit till Geta kommun tillhanda senast 8.10.2018 kl 15:00

 

Anbudsförfrågan hittar du här

Bilaga 1 - Prislista och godkännande av anbud hittar du här

Bilaga 2 - ESPD hittar du här

Bilaga 3 - Beräkningarna hittar du här