Socialnämndens protkoll 2/2018 publicerat för påseende

12:48 13.06.2018

Socialnämndens protokoll 2/2018 (signerat och justerat), exklusive ev. konfidentiella ärenden, finns på kommunkansliet för påseende från och med 13.6.2018. Protokollet finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.