Kommunstyrelsen protkoll 9/2018 publicerat för påseende

12:35 13.06.2018

Kommunstyrelsens protokoll 9/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 13.6.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.