En andra ansökningsomgång utlyses för utdelning av föreningsbidrag till getaföreningar verksamma inom kultursektorn

03:02 30.05.2018

Vid sitt möte den 29.5.2018 beslutade Geta kommunstyrelse om fördelning av kommunens föreningsbidrag. Se protokollet från kommunstyrelsens möte här.

Emedan budgetmedlen för föreningsbidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet redan är fördelade, finns det ännu budgetmedel kvar för utdelning av föreningsbidrag för kulturverksamhet.

I och med ovanstående utlyses en andra ansökningsomgång för utdelning av föreningsbidrag till föreningar som ansöker om bidrag för kulturverksamhet från de resterande budgetmedlen. Föreningar verksamma inom kultursektorn i Geta kommun uppmanas särskilt att ansöka.

Ansökan skall vara inlämnad inom juni månad. Beslut om fördelningen tas inom augusti månad efter sommaruppehållet. Samma ansökningsblankett kan användas som vid föregående ansökningsomgång, dock behöver bilagor ej inkluderas i ansökan om de är inskickade till kommunen sedan tidigare.