Geta kommun har antagit en ny förvaltningsstadga

09:37 31.01.2018

Geta kommun har genom beslut Kfge § 6/2018 antagit en ny förvaltningsstadga.

Förvaltningsstadgan hittas på hemsidan under fliken "Så fungerar kommunen", eller via denna länk http://www.geta.ax/text.con?iPage=40&m=6