Socialnämndens protokoll 5/2019 publicerat för påseende

09:46 04.12.2019

 

Socialnämndens protokoll 5/2019 (signerat och justerat) inklusive bilagor finns till påseende på kommun-kansliet fom 4.12.2019

klicka här för att ta del av protokollet:

Detta meddelande är framlagt på kommunenes elektroniska anslagstavla den 4.12.2019 och från och med detta datum räknas besvärs och rättelseyrkande tiden.