BTN. S protokoll 9/2019 publicerat för påseende.

11:03 03.12.2019

 

Byggnadstekniska nämndens protokoll 9/2019 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 03.12.2019. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida.

klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 3.12.2019 och från och med detta datum räknas besvärs och rättelseyrkande tiden.