Kommunfullmäktiges protkoll 5/2019 publicerat för påseende

10:05 28.11.2019

Kommunfullmäktiges protokoll 5/2019 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, från mötet den 27.11.2019 finns på kommunkansliet för påseende från och med 28.11.2019. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 28.11.2019 och från och med detta datum räknas besvärstiden.