Byggnadstekniska nämndens protokoll 5/2019 publicerat för påseende.

03:21 25.06.2019

Byggnadstekniska nämndens protokoll 5/2019 publicerat för påseende.

Byggnadstekniska nämndens protokoll 5/2019 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende (Inte i Juli månad då kansliet är stängt för semester) men från och med 5 augusti och även denna vecka 26.

protokollet finns även på kommunens hemsida.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 25.06.2019 och från och med detta datum räknas besvärs eller rättelseyrkande.

För att ta del av protokollet klicka här: