Kommunfullmäktiges protkoll 3/2019 publicerat för påseende

11:33 06.06.2019

Kommunfullmäktiges protokoll 3/2019 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 6.6.2019. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 6.6.2019 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.