Centravalnämndens protokoll nr 4 publicerat

04:15 27.05.2019

Centravalnämndens protokoll från mötet den 13.5.2019 är publicerat för påseende. Originalprotokoll med underskrifter finns på kommunkansliet i Västergeta. Ni hittar protokollet genom att klicka på denna hyperlänk.