Byggnadstekniska nämndens protokoll nr 4/2019 publicerat för påseende.

01:00 21.05.2019

Byggnadstekniska nämndens protokoll nr 4/2019 publicerat för påseende.

Byggnadstekniska nämndens protokoll 4/2019 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 21.05.2019. Protokollet finns även på kommunens hemsida.

klicka här för att ta del av protokollet: