Beviljade Bygglov BTN 20.05.2019

11:06 21.05.2019

Här kan ni ta del av de bygglov som Byggnadstekniska beviljade vid senaste mötet 20 maj 2019.

För mer detaljerad information, tag kontakt med Byggnadsinspektör Dan Sarling måndagar och tisdagar, på telefon 359 523.

Kungörelsen kan ni se här: