Offentlig delgivning - Europaparlamentsvalet 2019

10:00 15.05.2019

OFFENTLIG DELGIVNING


Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019 från kl. 09.00 till kl. 20.00.
Röstningsställe är Geta skola i Vestergeta.
 
Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år. Röstberättigade är också sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och
    - som har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller
    - som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Förhandsröstning ordnas 15-21.5.2019 på postkontoret i Mariehamn under följande tider:

Mariehamns postkontor
Nygatan 6, 22100 MARIEHAMN
Tel. (018) 6360

Öppet: Kl:
15.05. - 15.05.2019 09:00 - 17:00
16.05. - 16.05.2019 09:00 - 17:30
17.05. - 17.05.2019 09:00 - 17:00
18.05. - 18.05.2019 10:30 - 13:30
20.05. - 21.05.2019 09:00 - 17:00

Tiderna meddelas även på www.vaalit.fi.

Den som till följd av nedsatt rörelse- och funktionsförmåga inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till vallokal eller ett allmänt förtidsröstningsställe kan anmäla sig för hemmaröstning till centralvalnämnden i Geta kommun, se kontaktuppgifter nedan. Anhållan skall göras senast den 19 maj 2019 kl. 16.00. Blankett för ändamålet kan fås från centralnämndens kansli eller på valets officiella hemsida http://www.vaalit.fi/sv/.

Verksamheter inom socialvården är särskilda förhandsröstningsställen. Geta kommuns valbestyrelse, som utsetts av kommunfullmäktige, förrättar röstningen på Geta Hemgård minst på en och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Tidpunkt för valet meddelas inom inrättningen. I anstalter får rösta enbart de som vårdas eller har intagits där. Andra personer, till exempel anstaltens personal, har inte rätt att rösta på anstalter. Anstaltsröstningen förrättas i huvuddrag på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen.
Identitetsbevis: Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För det temporära identitetskortet behöver du två passfoton.

Centralnämndens adress är: Kommunkansliet i Geta, Getavägen 2115, 22340 Geta, tel. 49300 (under kansliets öppethållningstider), e-post info@geta.ax.

Geta den 15.5.2019
Centralvalnämnden i Geta kommun
Enligt uppdrag:            Barbro Jansson
  Centralvalnämndens sekreterare