Taxitillstånd

02:17 15.05.2019

Ett trafiktillstånd i *Mariehamn* och ett trafiktillstånd i

*Geta* lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

 

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 4.6.2019.

 

Information om ansökan finns på landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax, under infrastruktur - yrkesmässigtrafik.

 

Närmare upplysningar ges av avdelningschef Yvonne Österlund, e-post mailto:fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.