Information från Geta kommun med anledning av stormen

01:30 10.01.2019


Informationsmeddelande 10.1.2019

Tillgång till dusch, el och vatten
Geta skola är öppen för de personer som behöver vatten, el eller dusch kl 8-16 till och med fredag denna vecka. Kontakta kommunkansliet på tel 49300 eller Geta skola på tel 49350 direkt vid frågor om tillgång eller färdbeskrivning.
Även äldreboendet Geta Hemgård är öppen för allmänheten under hela veckan, även under helgen, om någon behöver dusch, el eller vatten. De har även öppet på kvällarna efter att skolan är stängd. Kontakta Geta Hemgård på tel 04573439872 eller 49340 till om ni behöver få tillgång till de utrymmen där el, dusch och vatten finns.                                                

                                                                                                           
Hjälp till äldre
Äldre i Geta kommun som behöver hjälp (exempelvis sovplats) under veckan och helgen med anledning av stormen hänvisas precis som tidigare till äldreboendet Geta Hemgård. Personal finns på plats dygnet runt. Kontakta Hemgården på tel 04573439872 eller 49340.


Inkvartering
Övriga invånare som av någon anledning (exempelvis ett kallt hem) behöver inkvartering under veckan och/eller inkommande helg med anledning av stormen ska kontakta Geta kommunkansli så fort som möjligt på antingen på e-postadress info@geta.ax eller på tel 49300 under vardagar eller kontakta kommundirektören på tel 04573421709 under helgen. Kommunen ordnar då tillfällig inkvartering.


Kommunala vägar och framkomlighet och annan hjälp
Kommunen är i färd med en åtgärdsplan för att hand om de nerfallna träd som ligger vid dikesrenarna på kommunala vägarna. Ännu finns ingen prognos när uppröjningen av vägområdena kan utföras.
Om någon sitter fast i sin bostad och inte kan ta sig därifrån på grund av nerfallna träd eller liknande, ombeds man genast kontakta kommunkansliet på tel 018 49300 eller kommundirektören på tel 04573421709.
De kommuninvånare som ännu inte har el ombeds kontakta Geta kommunkansli för att få råd och tipps samt information om hur kommunen kan hjälpa till. Under vardagar kan man kontakta kommunkansliet på tel 49300 eller på e-post info@geta.ax. Under helgen ombeds man kontakta kommundirektören på tel 04573421709.


Kommunkansliet är öppet denna vecka måndag-fredag kl 9-16. Kontakta oss för allmän information om läget i kommunen. Kommundirektören svarar på alla frågor som rör stormen.