Socialnämndens protkoll 5/2018 publicerat för påseende

01:18 20.12.2018

Socialnämndens protokoll 5/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor samt anvisningar om ändringssökande, finns på kommunkansliet för påseende från och med 20.12.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 20.12.2018 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.