Kommunfullmäktiges protokoll 9/2018 publicerat för påseende

09:07 10.12.2018

Kommunfullmäktiges protokoll 9/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 4.10.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 10.12.2018 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.