Uthyrning av båtplatser Lökholmen

10:08 26.01.2017

 

Geta kommun har följande regler för uthyrning av båtplatser vid Lökholmens brygga.

 

  • permanent boende i Geta kan anmäla om intresse till båtplats senast 31.3.2019 Anmälan sker skriftligen. Båtplatserna lottas ut bland de som anmält intresse och hyresförhållandet gäller till och med 31.12.2020
  • Icke permanent bosatta kan anmäla intresse efter den 1:a maj. Tilldelning sker i den ordning anmälningarna inkommer.
  • Intresseanmälningarna kan göras per e-post till tekniker@geta.ax, eller per post till Geta kommunkansli i vestergeta, Getavägen 2115 AX- 22340 Geta

 

 

Pontus Flink, Kommuntekniker

Geta kommun

Getavägen 2115

AX-22 340 GETA

 

Växel: (+358) 018 - 49 300

Direkt: (+358) 018 - 359 522

Mobil: (+358) 0457 344 8370

Fax: (+358) 018-49390

E-post: tekniker@geta.ax